S spletno stranjo www.avtoelektrika-matlux.eu upravlja podjetje MATLUX d.o.o.

Podatki podjetja
polno ime: MATLUX, trgovina in storitve, d.o.o.
kratko ime: MATLUX d.o.o.
naslov: Topole 51g, 1234 Mengeš, Slovenija
matična številka: 8437513000
davčna številka: SI78840716
osnovni kapital: 7.500€
TRR: SI56 6100 0002 2130 606, odprt pri banki Delavski hranilnici

Podjetje je vpisano v Poslovni register Slovenije na dan 15.5.2019

Nahajate se na spletnem mestu: http://www.matlux.eu/. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Podjetje MATLUX d.o.o. si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu http://www.matlux.eu/, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. Podjetje MATLUX d.o.o. pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, podjetje MATLUX d.o.o. za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne prek hipertekstovnih povezav. Povezave s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj podjetje MATLUX d.o.o. zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so samo informativne narave, zato podjetje MATLUX d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh lahko zato vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Podjetje MATLUX odgovornost zanje izrecno izključuje.

Podjetje MATLUX d.o.o.  vsebin spletnega mesta ni zavezano posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. Podjetje MATLUX d.o.o. si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto je intelektualna lastnina podjetja MATLUX d.o.o.. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last podjetja MATLUX d.o.o. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine oziroma predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last podjetja MATLUX d.o.o.  ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smejo uporabljati.

Podjetje MATLUX d.o.o. si pridržuje pravico, da se ob kršenju teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za naslednje namene:

Upravljavec lahko obdeluje naslednje osebne podatke uporabnikov:

Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov

Na spletni strani http://www.matlux.eu/ se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo neposredno na elektronski naslov podjetja MATLUX d.o.o. in se uporabljajo samo za komunikacijo uporabnikom.